Catzrgray

Revolting Cocks in Reflex Magazine May 1988 issue.

 1. someboyswanderbymistake reblogged this from catzrgray
 2. voloyeyegirl reblogged this from catzrgray
 3. 10tonpressure reblogged this from catzrgray
 4. thegreatdisruptor reblogged this from ijuststareintothesun
 5. ijuststareintothesun reblogged this from nanshe-of-nina
 6. nanshe-of-nina reblogged this from stainlesssteelprovider
 7. stainlesssteelprovider reblogged this from 10tonpressure
 8. killkillkillhahaha reblogged this from catzrgray
 9. selfishrants reblogged this from catzrgray
 10. simulacreant reblogged this from grave-wisdom
 11. othertonguesotherflesh reblogged this from doceticmountain
 12. doceticmountain reblogged this from grave-wisdom
 13. grave-wisdom reblogged this from nothin-but-dang-ol-trash-man
 14. nothin-but-dang-ol-trash-man reblogged this from catzrgray
 15. catzrgray posted this